Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Emniyetten Umut Yıldızı Projesi
 
                  Yarınlara güvenle bakabilmemiz için, çocuklarımızın her türlü olumsuz şartlardan korunması ve hayatlarını güven içinde sürdürmelerinin güvence altına alınması, sosyal devlet anlayışımızın vazgeçilmez bir gereği ve ilgili kurumlarımızın önemli ve öncelikli görevi olduğu hepimizin malumudur.
Bu anlayıştan hareketle, ilimizde yaşayan ve olumsuz şartlarla karşı karşıya olan risk altındaki çocukları, suçlardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması  ile, topluma sağlıklı nesiller kazandırılmasına yönelik olarak “ Çanakkale Çocukların Mutlu Geleceği için, Umut Yıldızı Projesi” hazırlanmıştır. Bu kapsamda
 10-15 yaş grubu 23 kız, 21 erkek
 16-18 yaş grubu 27 çocuk olmak üzere, toplam 71 çocuğumuz projeye dahil edilmiştir.  
                Proje kapsamındaki çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını da içerecek şekilde psikolojik ve rehberlik desteğinin verilmesi, sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlar yapılması ve halen örgün eğitime devam etmeyen; 16-18 yaş grubu 27 çocuğumuza da, meslek sahibi olmaları amacıyla,  İŞKUR İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, mesleki eğitim verilerek, mesleki kuruluşlarımızın ve halkımızın da desteği ile istihdam edilmeleri sağlanarak, üretken ve sosyal çevreye uyum sağlamış,   zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve yaşadıkları sosyal çevrede rol model olarak kendileri gibi diğer çocuklar için bir umut ışığı, yani “Umut Yıldızı” olmaları amaçlanmıştır.
 
                 Projenin İl düzeyinde yürütülmesi için üniversite, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Yürütme Kurulu oluşturulmuş, 12.05.2013 tarihi itibariyle ve kurumlarımızın katkıları sayesinde eğitim ve diğer faaliyetlere başlanmıştır.
- Proje kapsamında ulaşılması gereken çocuklara yönelik potansiyel kitle analizi yapılmış, çocuklar arasında birlik ve beraberlik ve eş güdümün sağlanmasına yönelik sportif aktiviteler ile ilgili olarak; Tespit edilen 12-15 yaş grubu toplam 23 kız çocuğumuza, Çocuk Şube Müdürlüğümüzün koordinesinde; Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün eğitimcileri tarafından Emniyet Müdürlüğümüze ait kapalı spor salonunda basketbol kursu verilmektedir.
 
-Yine tespit edilen 12-15 yaş grubu ve toplam 21 erkek çocuğumuza Çocuk Şube Müdürlüğümüzün koordinesinde; Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, eğitimcileri tarafından Emniyet Müdürlüğümüze ait kapalı spor salonunda futbol kursu verilmektedir.
Tespit edilen 12-15 yaş grubu toplam 23 kız ve 21 erkek, toplam 43 çocuğumuza, İl Emniyet Müdürlüğümüzün koordinesinde; Çanakkale Belediye Başkanlığı  eğitmicileri tarafından satranç kursu verilmektedir.
 
                  Çocuklarımızın; Milli, kültürel ve tarihi bilincini artırmak amacıyla Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park ve Şehitlikler rehber eşliğinde ziyaret edilmiştir.
 
                  16-18 yaş grubu toplam 27 çocuğumuzu ise meslek sahibi yapmak amacıyla İŞKUR  ile işbirliği yapılarak istihdama yönelik meslek edindirme kursu açılması kararlaştırılmış, 1Temmuz 2013 tarihi itibariyle de bu kurs başlamış olacaktır. Proje sivil veya resmi kurumlar tarafından desteklendiği takdirde;
 -Dezavantajlı çocukların eğitimine yönelik çalışmalar yapılması,
-Projenin ileri ki adımlarına geçilebilmesi için psikiyatrist ve pedagogların desteklenmesi,
-Çocuklarda yetenek testi yapılması ve çocukların yeteneklerine göre kurs almalarının sağlanması,
-Çocukların kültürel aktivitelerin yerine getirilmesi (tiyatro, sinema, gezi vb.)
-Çocuklara gerekli olan ihtiyaçların temini (spor kıyafetleri, genel giderler…)
-Görünürlük faaliyetleri açısından projenin her aşamasının video kayıt altına alınarak Türkiye’nin diğer bölgelerinde de uygulanabilir bir örnek çalışma olarak kamuoyuna belgesel, Tv programı şeklinde sunulması düşünülmektir.
 
Microsoft Silverlight'ı EdininUmut Yıldızı Projesi
 

 


 
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma – Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS