Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Sahte Para ve Kalpazanlık

Giriş
Sahte Para, Kalpazanlık ve Cezası
 • Kamu güveni aleyhine işlenen bir suç olan Kalpazanlık Türk Ceza Kanunun 316. maddesine göre özetle şu durumlarda oluşmaktadır.
 • Kanunen dolaşımda bulunan milli ve yabancı paraların sahtesinin yapılması.
 • Değerini yükseltmek amacıyla gerçek paranın üzerinde tahrifat yapılması.
 • Sahte veya tahrifli paraların ülkeye sokulması, muhafaza edilmesi, piyasaya sürülmesi veya bu suçlarda aracılık edilmesi.
 • Piyasaya sürmek amacıyla sahte veya tahrifli para temin edilmesi
 • Ziynet altınları, damgalı kağıtları, pullar ve diğer kıymetli kağıtlarda yapılan değiştirmede sahtekarlık suçuna girmektedir.

KALPAZANLIK SUÇUNUN CEZASI NEDİR ?


Türk Ceza Kanuna göre, kalpazanlık suçu 3 yıldan 12 yıla kadar hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılır.

               KALPAZANLARA FIRSAT VERMEYELİM

Teknolojideki ilerlemenin sağladığı araç ve gereçler sayesinde kalpazanlık her geçen gün daha da yaygınlaşmakta,her yıl binlerce kişi ve kuruluşun mağduriyetine neden olmaktadır.Günümüzde kalpazanlık artık basit bir olay olmaktan çıkmış, ülkelerin ekonomilerin! tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Bugün için ülkemiz ekonomisini ve halkımızı doğrudan tehdit eden kalpazanlık şekillerinden biride terörist grupların ve uyuşturucu madde kaçakçılarının yapmış olduğu kalpazanlıktır. Bunlar geçim sıkıntısı çeken veya kısa zamanda zengin olma hevesi içinde olan vatandaşlarımızı, kişilerin saflığından istifade ederek toplum ve devlete karşı suç işlemesinde kullanmaktadırlar.

SAHTE BANKNOTLARI NASIL AYIRABİLİRİZ?


Vatandaş olarak bizler kalpazanların tuzağına düşerek kanun karşısında suçlu duruma gelmemek için, banknotları tanımalı ve banknotların hakiki olup olmadıkları hususunda son derece dikkatli olmalıyız. Halkımızca en yoğun olarak kullanılan yabancı banknotlar arasında Amerikan Doları bulunmaktadır.

BANKNOTLAR EN İLERİ DERECEDE EMNİYET UNSURLARI ÎLE DONATILMIŞTIR.


Gerçek banknotlar dizayn, renk ve baskı yönünden çok net, düzgün ve kusursuz görünümdedir. Gözle dikkatle bakışta kolayca algılanabilecek bu net ve temiz görüntünün yanında, elle dokunmak suretiyle yapılacak kontrolde sahte ve gerçek banknotları birbirinden kolayca ayırmak mümkündür. Gerçek banknotların güvenlik özellikleri ve sahtelerdeki taklit şekli, ilgili banknotların üzerinde ayrıntılı bir şekilde gözlemlenebilir.

SAHTE BANKNOTLARLA KARŞILAŞTIĞINIZDA NASIL HAREKET ETMELİSİNİZ?


Türk Ceza Kanununa göre ödeme ile ilgili sahte bir belgeyi hakiki zanlı ile alan kişi ve kuruluşlar, bunları nereden ve nasıl aldıklarım mümkün olan en iyi şekilde tarif etmek sureti ile 3 gün içinde Emniyet makamlarına teslim etmekle yükümlüdürler.

Bu nedenle, sahte bir parayla karşılaştığınızda:

 • Sahte parayı aldığınız kişiye kesinlikle iade etmeyiniz. 
 • Şahsın eşkaline ilişkin bilgileri, mümkünse kimlik bilgilerini ve hatta varsa otosunun plakasını ve diğer özellikleri tespit ediniz.
 • Şahsı mümkün mertebe oyalayınız.Bu arada en kısa sürede (155 Polis imdat)ı veya en yakın Polis birimim olaydan haberdar ediniz.
 • Sahte parayı güzel bir şekilde muhafaza ediniz ve sadece gelen görevlilere teslim ediniz.
 • Sanık durumuna düşme korkusuyla veya neme lazım düşüncesiyle pasif kalmayınız, olayı/zararı sineye çekmeyiniz.Yapacağınız bir ihbarın, aranan bir kişi veya şebekenin veya büyük bir olayın faillerin! ortaya çıkartmasına yardımcı olacağını unutmayınız.
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • ÇANAKKALE VALİLİĞİ
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ