Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
04.09.2014 Tarih ve 2014/3 Sayılı Valilik Kararı
 
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Karar Tarihi            : 04/09/2014
Karar Sayısı            : 2014/3​


            ÇANAKKALE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE ÇOCUKLARA UÇUCU, UYUŞTURUCU MADDE İLE ÇAKMAK VE ÇAKMAK GAZI SATIŞININ YASAKLANMASINA DAİR KARAR
 

AMAÇ :

Madde 1- İlimiz sınırları içerisinde çocukların bağımlılık yapan, zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen sentetik veya kimyasal nitelik taşıyan bally, tiner, derby, vernik gibi yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan uçucu ve uyuşturucu kimyevi maddeler ile çakmak ve çakmak gazının zararlarından korumak, bu maddelerin çocuklara erişimini engellemek ve bu ürünlerin amacı dışında satışını önlemektir.

KAPSAM:

Madde 2- Bu karar, daha erken yaşta ergin olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış olan çocuklara ilimiz sınırları içinde bally, tiner, derby ve vernik gibi uçucu ve uyuşturucu kimyevi madde ile çakmak veya çakmak gazı satışının yasaklanması hususlarını kapsamaktadır.

HUKUKİ DAYANAK:

Madde 3- Bu karar
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Madde 41)
b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu (Madde 11/C ve 66)
c) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (Madde 32)
d) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (Madde 11)
e) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (Madde 3 ve 4)
f) 5398 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun.
g) 05.08.2010 tarih ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik, hükümlerine dayanmaktadır.

GENEL HÜKÜMLER VE ESASLAR
Madde 4-
a) Çocuklara: Bally, tiner, derby ve vernik gibi yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan uçucu ve uyuşturucu kimyevi maddeler ile çakmak ve çakmak gaza satışı yapılamaz.
b) Çocuklara satışı yapıldığı tespit edilen bally, tiner, derby ve vernik gibi yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan uçucu, uyuşturucu kimyevi maddeler ile çakmak ve çakmak gazı ürünleri gerekli işlemler yapıldıktan sonra kanuni temsilcisine teslim edilir.


CEZAİ HÜKÜMLER   :

Madde 5- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11.Maddesi gereğince alınan bu karara uymayanlar hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

YÜRÜRLÜK       :
Madde 6- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME         :
Madde7- Bu karar hükümlerini Çanakkale Valiliği yürütür.
                                                                                                                                                         Ahmet ÇINAR
                                                                                                                                                                 Vali
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • ÇANAKKALE VALİLİĞİ
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ