Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
04.09.2014 Tarih ve 2014/2 Sayılı Valilik Kararı
 
                   

                 
                 


                  Karar Tarihi            : 04/09/2014
                  Karar Sayısı            : 2014/2

          İLİMİZDE AİLESİNİN VE KURUMUN BİLGİSİ DIŞINDA EVDEN VE YURTLARDAN KAÇAN, KAYIP OLAN ÇOCUKLARA BİLET SATIŞININ YASAKLANMASINA DAİR KARAR 

 

AMAÇ :
Madde 1- İlimizde ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacını taşımaktadır.
KAPSAM:
Madde 2- Bu karar on sekiz (18) yaşından küçüklere şehirlerarası otobüs terminalleri, demiryolu istasyonları ve acentelere bilet satışının düzenlenmesi hususlarını, bu idari düzenlemeye uymayanlara verilecek idari para cezalarının uygulanmasını kapsar. 
DAYANAK:
Madde 3- Bu kararın yasal dayanakları;
a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
b) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
c) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
d) 13.04.2001 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
e) İçişleri Bakanlığının 2000/86 sayılı Genelgesi hükümleridir.

TANIMLAR
Madde 4- Bu kararda geçen;
a) Yolcu Terminali: Şehirlerarası ve ilçeler arası yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacıları ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren yapı veya tesisi.
b) Yazıhane/Acente (Bilet Satış Gişesi): Ulaştırma Bakanlığından aldıkları yetki belgesi ile terminalde, özel ve tüzel kişilere münhasır karayolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş işyerleri,
c) İstasyon: Trafikle ilgili hizmetleri yolcu ve eşya taşımasını yapmaya yarayan demiryolu ve tesislerin bulunduğu; Gar Müdürlüğü, Gar şefliği, İstasyon şefliği ve Sayding statüsündeki yerleri,
d) Tren: Bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan oluşturulan personeli tarafından teslim alınmış diziyi,
e) Otobüs: Yapısı itibari ile insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil dokuz kişiden fazla yolcu taşımaya uygun motorlu taşıtı,
f) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile on sekiz (18) yaşını doldurmamış kişiyi ifade eder.

GENEL ESASLAR:
Madde 5- Şehirlerarası otobüs terminallerinde ve demiryolu istasyonlarında, bunların acentelerinde ve bilet satışı noktalarında on sekiz (18) yaşından küçüklere bilet satışı yapılamaz.
Madde 6- On sekiz (18) yaşından küçükler seyahatleri için yanlarında velisi, vâsisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları velisi, vasisi, kanuni temsilcisi ile irtibata geçilerek çocuğunu seyahatinden bilgilerinin olup olmadığı teyit edilir, bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılır.

Madde 7- On sekiz (18) yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde, bu durum derhal kolluk kuvvetlerine bildirilir.


Madde 8- Çocuk, öğrenci olduğu için seyahat edeceğini söylüyor ve bunu öğrenci belgesi ile ispat edebiliyor ise ailesi ile irtibata geçilmesine gerek yoktur.
CEZAİ MÜEYYİDE

Madde 9- Bu karara uymayanlar hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66.maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi uyarınca idari yaptırım cezası uygulanır. İdari yaptırım tutanağı ilgili kurum tarafından düzenlenir. Merkezde Valilik Makamınca, İlçelerde ise Kaymakamlıklarca onaylanır.

İLAN :
Madde 10- Bu karar Çanakkale İl hudutları dahilinde her türlü ilan vasıtaları ile ilan olunur.

YÜRÜRLÜK
Madde 11- Bu karar yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 12- Bu karar hükümlerini Çanakkale Valiliği yürütür.
​​


                                                                                                                                       Ahmet ÇINAR
                                                                                                                                               Vali
    

                 


​​​​
​​​
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • ÇANAKKALE VALİLİĞİ
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ