Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
03.09.2014 Tarih ve 2014/1 Sayılı Valilik Kararı
 


              Karar Tarihi  : 03/09/2014
              Karar Sayısı  : 2014/1


         ÇANAKKALE İL MERKEZİ VE İLÇELERİNDE BULUNAN İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE ve DENGİ OKULLARIN ÇEVRESİNDE OKULLA İLİŞİĞİ OLMAYIP TOPLANAN ŞAHISLARIN, OKUL ÇEVRESİNDEN UZAKLAŞTIRILMASI ve BUNA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR.
 
AMAÇ:

MADDE 1 – Çanakkale il sınırları içinde kamu düzeninin sağlanması, okul çevrelerinde şiddetin önlenmesi, özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olmayan, işsiz güçsüz, boşta gezen kişilerin okul çevresini mekân tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, uyuşturucu satıcıların asıl hedefinin gençlerimiz olduğu hususu dikkate alınarak okul çevresinde uyuşturucu ile mücadele yapılması, yasa dışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi kandırmalarının engellenmesidir.

KAPSAM:

MADDE 2 – Bu karar Çanakkale il sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların bahçesini ve okul çevresini kapsar.

HUKUKİ DAYANAK:

MADDE 3 – Bu karar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 66. Maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 2/A ve 11.maddeleri, Çocuk Koruma Kanunu, 20.09.2007 tarih ve “Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanması” konulu Bakanlık No:88 sayılı genelgesi ile 22.01.2013 tarih ve “Güvenli Okul-Güvenli Eğitim Projesi” konulu Bakanlık No:4 sayılı genelgesi uyarınca hazırlanmıştır.

GENEL ESASLAR:

MADDE 4 – Bu kapsamda aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır:
a)İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların çevresinde, bahçesinde veya okul dış kapısı önünde, okul öğrencisi olmayan, okulla ilişiği bulunmayan ve öğrenci velisi olmayan şahıslar okul çevresinde bulundurulmayacaktır.
b) Öğrencilerin, şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal bedensel ve cinsel yönde etkileyecek müstehcen neşriyat ve diğer olumsuz unsurlardan, yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması için, okul ile ilişiği olmayan, işsiz güçsüz, boşta gezen, durumundan şüphelenilen kişilerin okul önü ve okul çevresinin mekân tutmaları önlenecektir.
c) Ayrıca ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların çevresinde, bahçesinde veya okul dış kapısı önünde, okul öğrencisi olup (sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunan öğrenciler hariç) mazereti olmaksızın ders saatinin dışında öğrenci ve şahısların bulunmasına izin verilmeyecektir.

CEZAİ HÜKÜMLER:

MADDE 5–4.Maddenin (a) ve (b) bendinde alınan kararlara uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. Maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesinin 1.Fıkrası gereğince yasal işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 6 – Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

MADDE 8 – Bu kararı Çanakkale Valiliği yürütür.


                                                                                                                                                     Ahmet ÇINAR
                                                                                                                                                             Vali

​​​
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • ÇANAKKALE VALİLİĞİ
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ